CUSTOMER NAME

ADDRESS

PHONE

FAX

ACME Tokyo Office
Kusumotodairoku Building 3F, 1-3-9
Higashishinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0021
03-3571-1018 03-3573-0622

ACME Flagship Store
Shin-Marunouchi Building 4F
1-5-1 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6504
+81(3) 3287-2831 +81(3) 3287-2831

ACME SHOP @ ECUTE-SHINAGAWA

ecute-shinagawa 2F
Shinagawa Station of JR East Japan
3-26-27 Takanawa, Minato-ku, Tokyo, 108-0074

+81(3) 3443-7373 +81(3) 3443-7373

ACME SHOP @ Fukuoka Airport

Fukuoka Airport Passenger Terminal No.2 2F
767-1 Shimousui, Hakata-ku, Fukuoka 812-0003

+81 (92) 623-7237 +81 (92) 623-7237

Shibuya-Parco part#1 B1F,  15-1 Udagawacho, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8377

+81(3) 3462-7741
+81(3) 3443-7373

B1F Shinjuku-Mitsukoshi Alcott
3-29-1, Shinjuku
Shinjuku-ku, Tokyo 1608455 Japan
+81. (0)3-3350.7830
+81. (0)3.-3350.7830

The Conran Shop
Living Design Centre
Ozone
Shinjuku Park Tower 3-4F
3-7-1 Nishi-Shinjuku
Tokyo 163-1062
+81 (0) 3 5322 6600 +81 (0) 3 5322 6254

The Conran Shop Marunouchi Building 2-3F
2-4-1 Marunouchi
Chiyoda-ku
Tokyo 100-6303
+81 (0) 5288 6600 +81 (0) 5288 6630

The Conran Shop 5-215 Sakae
Naka-ku
Nagoya 460-0008
+81 (0) 52 241 6630 +81 (0) 52 241 6621

The Conran Shop Iwataya Annex B2F
2-5-35 Tenjin
Chuo-ku
Fukuoka 810-8680
+81 (0) 92 726 3713 +81 (0) 92 734 8081

Inter-Act

Fukuoka Sanei Building 3F, 1-14-16 Tenjin,
Chuo-ku, Fukuoka 810-0001

+81(92) 726-2760

+81(92)726-2761


MoMA Design Store GYRE 3F 5-10-1 Jingumae
Shibuya-ku, Tokyo 150-0001
03 5468 5801